Prekážkové behy, tzv. OCR

OCRA Slovakia je občianske združenie, ktoré združuje športovcov a fanúšikov tohto krásneho a raketovo rozvíjajúceho sa športu – prekážkových behov (tzv. OCR). Zakladatelia asociácie sa podieľajú prednáškami a odbornými školeniami na výchove a vzdelávaní detí, mládeže aj dospelých v oblasti športu, zdravého spôsobu života a aktívneho prístupu k verejne prospešným hodnotám…

OCRA Slovakia náhľad

Popis projektu

Keď ma zakladatelia asociácie OCRA Slovakia oslovili s prosbou o vytvorenie prezentačnej stránky, neváhal som ani sekundu. Išlo totiž o tému, s ktorou sa silno spájam, nakoľko sám som jeden z reprezentantov OCRA Slovakia doma i v zahraničí. Jediným problémom bol obmedzený rozpočet. Napriek tomu som sa ihneď pustil do práce a po našej spolupráci sa nám nakoniec podarilo dokončiť dnes už druhú verziu webstránky.

Detaily projektu

  • Klient: OCRA Slovakia
  • Dátum odovzdania: 27. Máj 2018
  • Kategória: Blog, Registračný formulár, Webstránka
  • Odkaz: ocra-slovakia.sk
Podobné projekty
Menu